Nederland trekt 338 miljoen euro uit voor groene waterstof

Het kabinet heeft besloten om maximaal 338 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van groene waterstof in Nederland. De investering maakt onderdeel uit van een totaal investeringspakket van 3,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving en het aanjagen van de economische groei.

Het kabinet heeft besloten om maximaal 338 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van groene waterstof in Nederland, met een voorwaardelijke toekenning van € 73 mln en een reservering van € 265 mln.

Een project om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie van productie en toepassing van groene waterstof. 

De investering maakt onderdeel uit van een investeringspakket van 3,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds, dat is opgezet om de economische groei aan te jagen.

Het kabinetsbesluit werd vrijdagmiddag bekendgemaakt middels een Kamerbrief. Naast groene waterstof wordt er ook geïnvesteerd in onder meer het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, innovatief en toekomstbestendig onderwijs, de Brainportlijn Eindhoven en de quantumsector. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over.

Het kabinet besloot al eerder om de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro te investeren in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Vanaf mei kunnen nieuwe investeringsvoorstellen worden ingediend, waar een volgend kabinet begin 2022 een besluit over neemt. 

Demonstratieprojecten groene waterstof
De toekenning is bedoeld om demonstratieprojecten te financieren, R&D-programma’s te bekostigen en de arbeidsmarkt voor te bereiden op de waterstofeconomie. 

“Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie”, staat in de Kamerbrief. “Daarmee kan het voorstel ook een waardevolle bijdrage leveren aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.”

Waterstof cruciale energiedrager
Waterstof wordt als een cruciale energiedrager gezien in de toekomstige energievoorziening. Het is duurzaam te produceren, met elektrolyzers en groene stroom, en kan verbrand worden net als aardgas. Het kan daarmee veel processen die niet elektrisch kunnen toch duurzaam maken. Denk aan verwarming van huizen of industriële processen. Voorlopig staat de duurzame productie van waterstof echter nog in de kinderschoenen. 

Een maand geleden pleitte een waterstofcoalitie nog voor een kapitaalsinjectie voor groene waterstof van 2,5 miljard euro. Alle projecten die nu geen financiering krijgen vanuit het kabinet kunnen komend jaar dus een nieuwe poging wagen. 

Bron: change Inc. & rijksoverheid.nl

Besparen op uw wagenpark: zo doet u dat!

”Download gratis onze whitepaper met tips die direct leiden tot besparing.”

mockup-v2

  Wagenparkbeheer is te vaak een bijzaak. terwijl je snel kunt besparen.

  In Nederland zijn veel bedrijven te klein om een fulltime wagenparkbeheerder in dienst te hebben. Dat betekent dat de zorg voor het wagenpark in veel gevallen terechtkomt bij iemand die het er naar beste eer en geweten ‘even’ bij doet, bijvoorbeeld iemand van HR of zelfs financiën. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd ontbreekt bij deze mensen vaak de juiste kennis en kunde, zodat kosten behoorlijk kunnen oplopen.

  De volgende 5 praktische tips willen wij graag met u delen:

  • Werkplek en marketing
  • Rijgedrag
  • Plannen en delen
  • Kijk naar ‘nieuwe mobiliteit’
  • Schakel Bedrijfswagen Beheer in!

  Onze opdrachtgevers waarderen het handboekje met een 9+

  (5 minuten leestijd)

  Snel contact

  Wilt u een vrijblijvend gesprek?

  Bedrijfswagen Beheer

  Parijsboulevard 209
  3541 CS Utrecht
  (030) 20 72 299
  info@bedrijfswagenbeheer.nl
  BTW-nummer: NL003355722B10
  KvK-nummer: 78618800
  Rekeningnummer: NL51ABNA0881648841