Mobiliteitsadvies

Elk zichzelf respecterend bedrijf zou er verstandig aan doen om voor ons mobiliteitsadvies te kiezen. Het vraagstuk wat betreft duurzame mobiliteit ligt nadrukkelijk voor en nu is het moment om als ondernemer eens kritisch naar uw wagenpark te kijken, met daarbij de blik gericht op de toekomst en het milieu. Want er staat nogal wat te veranderen. Zaak om nu al mobiliteitsadvies in te winnen om straks helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

Het is nu de beurt aan bedrijven om de transitie te maken

Nu al meer en meer particulieren kiezen voor elektrisch en dus milieuvriendelijk rijden zijn nu nadrukkelijk de bedrijven en hun wagenpark aan de beurt. De omslag van fossiele brandstoffen naar emissieloos rijden zal moeten worden gemaakt. Duurzame mobiliteit heeft betrekking op milieudoelstellingen zoals die voorliggen en zeker ook op toekomstbestendig rijden.

49 procent minder uitstoot ten opzichte van 1990

Zoals bekend wil het Kabinet de uitstoot van CO2 behoorlijk terugdringen met liefst 49 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990. En dus dient gezocht te worden naar alternatieven en moet er een vorm van nieuwe mobiliteit gezocht worden die uiteraard past bij u en uw onderneming. Er zijn mogelijkheden voldoende. In eerste instantie is goed mobiliteitsadvies echter verstandiger voor u daadwerkelijk keuzes gaat maken.

Mobiliteitsadvies

Voor mobiliteitsadvies doet u nooit tevergeefs een beroep op onze expertise

Voor het juiste mobiliteitsadvies doet u nooit tevergeefs een beroep op ons. Wij kunnen uw huidige wagenpark in kaart brengen en toetsen en kunnen eveneens de contracten die u heeft met leasemaatschappijen eens helder tegen het licht houden Wij kijken in het kader van mobiliteitsadvies of de autoregeling die u heeft nog wel up to date is. Hebben we een analyse gemaakt, dan kunt u rekenen op een aantal praktische adviespunten. Deze adviespunten zullen u en uw onderneming helpen de transitie naar emissieloos rijden te kunnen maken.

U voldoet daarmee straks aan uw MVO doeleinden en helpt bij het milieuprobleem zoals dat nu voorligt. Maak dus gebruik van onze expertise. Wat betreft de transitie liggen de mogelijkheden bijkans voor het oprapen. Wat te denken van het stimuleren van het gebruik van de fiets, het rijden op waterstof, de verschillende autodeel concepten en de aanleg van de benodigde laadvoorzieningen. Wij ondersteunen u graag door heel simpel steeds het beste advies te geven. U kunt ons onder meer inschakelen voor eenmalig advies, maar ook voor het begeleiden van de gehele traditie draaien wij onze hand niet om.

Snel contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Bedrijfswagen Beheer

Parijsboulevard 209
3541 CS Utrecht
(030) 20 72 299
info@bedrijfswagenbeheer.nl
BTW-nummer: NL003355722B10
KvK-nummer: 78618800
Rekeningnummer: NL51ABNA0881648841