Elektrisch wagenpark

Een elektrisch wagenpark. Voor veel bedrijven lijkt het nu nog een beetje de ver van mijn bed show, maar elke gewiekste ondernemer doet er goed aan om de mogelijkheid voor een elektrisch wagenpark nu al grondig te onderzoeken. Wij kunnen u met mobiliteitsadvies op de beste manier bijstaan.

We staan aan de vooravond van een ingrijpende transitie

Zoals bekend staan we aan de vooravond van de transitie. Het kabinet is van pan de CO2 uitstoot in sterke mate terug te dringen. Om precies te zijn met 49 procent ten opzichte van de uitstoot zoals die er was in 1990. Dat betekent dat de overstap van het gebruik van fossiele brandstof naar een elektrisch wagenpark verstandig is en gewoon gemaakt moet worden. Nadat eerder al meer en meer particulieren besloten en nog steeds besluiten de transitie te maken, is het nu nadrukkelijk de beurt aan bedrijven om hun wagenpark te transformeren. Om te gaan voor emissieloos rijden.

Denk eens na over een volledig elektrisch wagenpark

Er zijn mogelijkheden voldoende om die transitie te maken. Wat dacht u van het bevorderen van het gebruik van de fiets bijvoorbeeld en om eens na te denken over het volledig elektrificeren van uw gehele wagenpark. Denk eens aan de aanleg van laadvoorzieningen voor de elektrische auto en wat dacht u van de verschillende autodeelconcepten? Ook het rijden op waterstof is een optie om te voldoen aan de normen zoals die gelden voor 2030. U kunt met ons mobiliteitsadvies prima de transitie maken. Wij kunnen u wat dat betreft op veel verschillende vlakken van dienst zijn. En zeker ook als u besluit te kiezen voor een volledig elektrisch wagenpark.

Elektrisch wagenpark

Zo voldoet u ook aan de MVO doelstellingen

Wij bieden u een brede dienstverlening en kunnen als geen ander uw huidige wagenpark tegen het licht houden. Wij kunnen ook de afspraken zoals u die hebt gemaakt met leasemaatschappijen eens nader tegen het licht houden. Voorts kunnen wij u antwoord geven op de vraag of de autoregeling die uw bedrijf heeft nog wel actueel is. Na onze analyse bieden wij u een aantal adviespunten die u helpen de omslag naar een elektrisch wagenpark te maken. Door het opvolgen van ons advies voldoet u ook meteen aan de MVO doelstellingen. Voorts draagt u bij aan de doelstellingen zoals die er vanuit milieuperspectief liggen. Logisch dus dat u kiest voor ons als u ook snel en adequaat wilt reageren op de transitie zoals die voorligt.

Snel contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Bedrijfswagen Beheer

Parijsboulevard 209
3541 CS Utrecht
(030) 20 72 299
info@bedrijfswagenbeheer.nl
BTW-nummer: NL003355722B10
KvK-nummer: 78618800
Rekeningnummer: NL51ABNA0881648841

Duurzame mobiliteit

Het is logisch dat u als ondernemer te maken krijgt met allerlei vragen over duurzame mobiliteit. Het zijn echter wel heel belangrijke vraagstukken, zeker met het oog op de toekomst en de gestelde doelen wat betreft de uitstoot van CO2. In 2030 zal alles anders zijn. Het is echter verstandig om nu al goed na te denken over duurzame mobiliteit. En precies daar kunnen wij u heel goed bij helpen.


Neem contact op

Maak nu al een volledige transitie naar emissieloos rijden

Nadat steeds meer particulieren ondertussen hebben gekozen voor elektrisch rijden, denken ook meer en meer bedrijven na over het vraagstuk dat duurzame mobiliteit heet. In het kader van duurzame mobiliteit is het voor bedrijven nu al prima mogelijk om een volledige transitie te maken naar een volledig emissieloos wagenpark. U voldoet daarmee nu al aan de eisen op het gebied van milieu en uw wagenpark is zo meteen ook toekomstbestendig.

Het Nederlandse Kabinet wil de uitstoot van CO drastisch terugdringen

Het Nederlandse kabinet wil de uitstoot van CO2 behoorlijk terugdringen. In 2030 moet er sprake zijn van een beperking van 49 procent ten opzichte van de uitstoot zoals die er was in 1990. In EU-verband moet er in 2030 sprake zijn van een terugdringing van de uitstoot van CO2 met 49 procent. Dat maakt van duurzame mobiliteit een belangrijk item. Er dient gezocht te worden naar vormen van nieuwe mobiliteit. Daarbij bent u ongetwijfeld op zoek naar de perfecte combinatie van veiligheid, comfort en milieuvriendelijkheid. Dit om zo de mobiliteit in de toekomst te kunnen waarborgen.


Meer informatie

Duurzame mobiliteit

Wij kunnen u helpen om duurzame mobiliteit na te streven

Met uw organisatie en onze hulp kunt u het verschil maken. De mogelijkheden voor duurzame mobiliteit zijn groot. Denk maar eens aan stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van de fiets, het elektrificeren van uw wagenpark, het laten aanleggen van laadvoorzieningen en het gebruikmaken van auto deelconcepten of het rijden op waterstof. Wij kunnen u in dat kader verschillend mobiliteitsadvies geven. Zo kunnen we uw huidige wagenpark toetsen en kunnen we uw overeenkomst met de leasemaatschappij checken. Is uw autoregeling nog wel van deze tijd? Wij geven na een grondige analyse adviespunten die u helpen om duurzame mobiliteit na te streven. Maak er gebruik van. U werkt op deze manier aan uw MVO doelstellingen en draagt al eveneens bij aan het milieuvraagstuk. Het is iets dat elk bedrijf eigenlijk zou moeten willen en iets dat met onze hulp dus ook prima mogelijk is.


Contact opnemen

Snel contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek?


Adviesgesprek plannen

Navigatie

Bedrijfswagen Beheer

Parijsboulevard 209
3541 CS Utrecht
(030) 20 72 299
info@bedrijfswagenbeheer.nl
BTW-nummer: NL003355722B10
KvK-nummer: 78618800
Rekeningnummer: NL51ABNA0881648841