Duurzame mobiliteit

Het is logisch dat u als ondernemer te maken krijgt met allerlei vragen over duurzame mobiliteit. Het zijn echter wel heel belangrijke vraagstukken, zeker met het oog op de toekomst en de gestelde doelen wat betreft de uitstoot van CO2. In 2030 zal alles anders zijn. Het is echter verstandig om nu al goed na te denken over duurzame mobiliteit. En precies daar kunnen wij u heel goed bij helpen.

Maak nu al een volledige transitie naar emissieloos rijden

Nadat steeds meer particulieren ondertussen hebben gekozen voor elektrisch rijden, denken ook meer en meer bedrijven na over het vraagstuk dat duurzame mobiliteit heet. In het kader van duurzame mobiliteit is het voor bedrijven nu al prima mogelijk om een volledige transitie te maken naar een volledig emissieloos wagenpark. U voldoet daarmee nu al aan de eisen op het gebied van milieu en uw wagenpark is zo meteen ook toekomstbestendig.

Het Nederlandse Kabinet wil de uitstoot van CO drastisch terugdringen

Het Nederlandse kabinet wil de uitstoot van CO2 behoorlijk terugdringen. In 2030 moet er sprake zijn van een beperking van 49 procent ten opzichte van de uitstoot zoals die er was in 1990. In EU-verband moet er in 2030 sprake zijn van een terugdringing van de uitstoot van CO2 met 49 procent. Dat maakt van duurzame mobiliteit een belangrijk item. Er dient gezocht te worden naar vormen van nieuwe mobiliteit. Daarbij bent u ongetwijfeld op zoek naar de perfecte combinatie van veiligheid, comfort en milieuvriendelijkheid. Dit om zo de mobiliteit in de toekomst te kunnen waarborgen.

Duurzame mobiliteit

Wij kunnen u helpen om duurzame mobiliteit na te streven

Met uw organisatie en onze hulp kunt u het verschil maken. De mogelijkheden voor duurzame mobiliteit zijn groot. Denk maar eens aan stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van de fiets, het elektrificeren van uw wagenpark, het laten aanleggen van laadvoorzieningen en het gebruikmaken van auto deelconcepten of het rijden op waterstof. Wij kunnen u in dat kader verschillend mobiliteitsadvies geven. Zo kunnen we uw huidige wagenpark toetsen en kunnen we uw overeenkomst met de leasemaatschappij checken. Is uw autoregeling nog wel van deze tijd? Wij geven na een grondige analyse adviespunten die u helpen om duurzame mobiliteit na te streven. Maak er gebruik van. U werkt op deze manier aan uw MVO doelstellingen en draagt al eveneens bij aan het milieuvraagstuk. Het is iets dat elk bedrijf eigenlijk zou moeten willen en iets dat met onze hulp dus ook prima mogelijk is.

Snel contact

Wilt u een vrijblijvend gesprek?

Bedrijfswagen Beheer

Parijsboulevard 209
3541 CS Utrecht
(030) 20 72 299
info@bedrijfswagenbeheer.nl
BTW-nummer: NL003355722B10
KvK-nummer: 78618800
Rekeningnummer: NL51ABNA0881648841